Carpe diem

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Carpe Diem" w Szczecinie

Dyskalkulia – terapia dyskalkulii w Szczecinie

Dyskalkulia to inaczej mówiąc specyficzne trudności w zapamiętywaniu ciągów arytmetycznych i nauce matematyki. Z dyskalkulią mamy do czynienia w przypadku dzieci, które w innych aspektach rozwijają się prawidłowo. Główną przyczyną dyskalkulii są zaburzenia części mózgu odpowiedzialnej za rozwijanie zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem.

Objawy dyskalkulii

Dyskalkulia objawia się na wiele sposobów. Aby zdiagnozować dyskalkulię musi wystąpić przynajmniej kilka z nich. Najczęściej występujące objawy dyskalkulii to:

  • trudności z zapisywaniem cyfr i liczb – dziecko myli znaki, źle przepisuje z tablicy, zamienia kolejność cyfr w liczbach dwucyfrowych (np. 21 zapisuje jako 12), „zjada” cyferki, nie zapamiętuje wzorów;
  • trudności z odczytywaniem cyfr i liczb – dziecko myli wyglądające podobnie cyfry (np. 6 i 9, 1 i 7), dziecko ma trudności z odczytywaniem danych z map lub wykresów, dziecko nie rozumie polecania zadania;
  • trudności z podstawowymi działaniami w matematyce – dziecko myli się w trakcie liczenia, wspomaga się liczeniem na palcach, ma kłopoty z zapamiętaniem tabliczki mnożenia, nie potrafi liczyć od tyłu do przodu;
  • trudności z myśleniem abstrakcyjnym – dziecko nie jest w stanie tworzyć pojęć, nie potrafi wnioskować bez znajomości przedmiotu analizy, nie przekłada myślenia abstrakcyjnego na rzeczywistość.

Badania wykazują, że dyskalkulia obok dysleksji jest jednym z najczęstszych zaburzeń uniemożliwiających normalne funkcjonowanie w szkole.

Rodzaje dyskalkulii

Wbrew pozorom dyskalkulia nie jest zaburzeniem jednorodnym i nie przekłada się tylko na naukę matematyki i przedmiotów ścisłych. Jej zakres jest dużo szerszy, dlatego też dyskalkulię podzielono na kilka typów. Najważniejsze z nich to:

  • dyskalkulia werbalna – problemy z wyrażaniem pojęć, uzasadnieniem działań matematycznych;
  • dyskalkulia leksykalna – problemy z odczytywaniem cyfr, liczb, symboli matematycznych;
  • dyskalkulia graficzna – nieumiejętność zapisywania cyfr, liczb i znaków;
  • dyskalkulia ideognostyczna – niezdolność do liczenia w pamięci;
  • dyskalkulia operacyjna – częste pomyłki w trakcie wykonywania obliczeń, np. zamienianie znaków + na -.

Oczywiście podział ten jest podziałem stworzonym na potrzeby terapeutyczne. Zawężenie i sklasyfikowanie występujących objawów umożliwia szybsze i bardziej efektowne leczenie, a im wcześniej je rozpoczniemy – tym lepiej.

Konsekwencje dyskalkulii

Do najważniejszych konsekwencji dyskalkulii zaliczamy konsekwencje na tle psychologicznym. Dzieci mające trudności z matematyką odczuwają silny lęk na myśl o wykonywaniu zadań lub uczestniczeniu w lekcji. Przejawia się to wyuczoną bezradnością – dziecko woli nie przystąpić do odpowiedzi i dostać jedynkę niż sprawdzić się.

Niestety dyskalkulia nie zawsze idzie w parze z wyrozumiałością rówieśników i nauczycieli – dzieci cierpiące na trudności matematyczne bardzo często są obiektem obraźliwych komentarzy i szyderstw. Oczywiście takie postępowanie dodatkowo zniechęca dziecko do podejmowania starań. Jest za to źródłem osamotnienia, alienacji, lęku.

Nieleczona dyskalkulia jest źródłem trudności nie tylko w szkole, ale również w życiu zawodowym. Pomijając aspekty takie jak dobre wykształcenie i dobra organizacja pracy, osoby z dyskalkulią wykazują problemy z zapamiętywaniem dat, z planowaniem kolejnych czynności, źle postrzegają upływ czasu, mają problemy z interpretacją wartości pieniędzy.

Leczenie dyskalkulii nie tylko zmniejsza trudności w nauce matematyki, ale również poprawia zdolność myślenia arytmetycznego, a co za tym idzie – przyczynia się do zwiększenia ogólnej jakości życia.

Terapia dyskalkulii

Podstawą w minimalizowaniu negatywnych skutków dyskalkulii jest współpraca między terapeutą, dzieckiem, nauczycielem i rodzicami. Najważniejsze w terapii dyskalkulii jest wyznaczenie mierzalnych i realistycznych celów oraz analiza postępów czynionych przez ucznia. Leczenie odbywa się przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, w tym gier multimedialnych i liczbowych.

Istotę rozwoju dziecka stanowi tutaj zaufanie między terapeutą a dzieckiem – prowadzący terapię chwali dziecko, kontroluje jego prace, pomaga odnaleźć się w trudnym świecie cyfr i liczb. Terapia dyskalkulii połączona z indywidualnym podejściem nauczyciela oraz zaangażowaniem rodziców daje dobre rezultaty lecznicze.

Oczywiście istnieją niewielkie szanse, że dziecko nagle stanie się matematycznym geniuszem i wygra „kangura”, ale na pewno podejdzie do matematyki spokojniej i przede wszystkim – z zaufaniem do siebie i swoich możliwości. Osoby zainteresowane terapią dyskalkulii w Szczecinie, zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną lub e – mailową.

Dlaczego warto odwiedzić naszą poradnie?

Dokładamy wszelkich starań, aby współpracą z logopedą była nie tylko efektywna, ale również miła. Metody terapeutyczne dobieramy odpowiednio do wieku dziecka. Dzięki nim Pacjenci nie tylko poprawiają funkcjonowanie aparatu mowy, ale również poszerzają horyzonty poznawcze, są pewniejsi siebie i chętni do rozmów. Jeżeli zauważyli Państwo nieprawidłowości w pisaniu, czytaniu lub mówieniu, zapraszamy do naszej poradni w Szczecinie.

ul. Pocztowa 35/1, Szczecin