Carpe diem

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Carpe Diem" w Szczecinie

Logopeda dziecięcy w Szczecinie

Logopeda to specjalista zajmujący się kształtowaniem prawidłowej mowy w okresie rozwoju aparatu mowy i jego doskonaleniu w dalszym zakresie. Do zadań logopedy należy również usuwanie wad i zaburzeń mowy oraz usuwanie trudności w czytaniu lub pisaniu.

Jakie są etapy rozwoju mowy dziecka?

Rozwój mowy trwa do ok. szóstego roku życia dziecka. Podzielono go na etapy mające na celu ułatwić diagnostykę oraz usystematyzować tempo rozwoju dziecka. Zaburzenia i nieprawidłowości mowy bardzo często polegają na nieopanowaniu umiejętności z danego etapu rozwoju.

Kluczowe etapy rozwoju aparatu mowy to:

 • okres melodii – trwa do pierwszego roku życia dziecka, dziecko wymawia ciągi sylab („bababababa”), zaczyna gaworzyć;
 • okres wyrazu – trwa od pierwszego do drugiego roku życia, dziecko zdobywa umiejętności dźwiękonaśladowcze („hau”, „bam”), zaczyna wymawiać pierwsze lub ostatnie sylaby wyrazów (np. „aja” zamiast „Maja”);
 • okres zdania – trwa do drugiego do trzeciego roku życia, dziecko wprowadza do mowy czasowniki (w postaci bezokoliczników), pojawiają się pierwsze krótkie zdania („chcę ać” czyli „chcę spać”), dzieci w tym wieku charakterystycznie zmiękczają („śoczek” zamiast „soczek”);
 • okres swoistych form językowych – trwa od trzeciego do siódmego roku życia, dziecko w tym czasie uczy się poprawnej konstrukcji zdań, rozwija słownictwo, potrafi wymawiać: ś, ć, cz, dż, dź, dz, r.

Jeżeli po zapoznaniu się z normami rozwoju mowy zauważyliśmy nieprawidłowości, warto zgłosić się do logopedy. Jeśli posiadamy trzyletnie dziecko, które nie mówi, albo niemowlaka, który nie reaguje na bodźce słuchowe, należy zasięgnąć opinii eksperta. Im wcześniej wdrożymy odpowiednią terapię, tym prędzej osiągniemy efekty.

Jakie są wskazania do wizyty u logopedy?

Najważniejsze wskazania do wizyty u logopedy to:

 • opóźnienie rozwoju mowy,
 • niepokojące zmiany w obrębie warg lub podniebienia,
 • dziecko podczas mówienia wsuwa język między zęby,
 • dziecko w trakcie mówienia ociera językiem o wargi,
 • dziecko mówi przez nos lub „zapowietrza się”,
 • dziecko jąka się lub blokuje,
 • istnieją wątpliwości co do sprawności słuchu,
 • dziecko ma trudności z pisaniem lub czytaniem.

Podczas wizyty konsultacyjnej logopeda analizuje budowę aparatu mowy, sprawdza czy dziecko oddycha w sposób prawidłowy, czy ma problemy z przełykaniem śliny, a przede wszystkim – czy dobrze słyszy. Taka wiedza poparta wywiadem z rodzicami i wykonaniem kilku prostych testów pozwala na dalszą terapię.

Jakie są najczęstsze zaburzenia aparatu mowy?

Zaburzenia mowy mogą być następstwem nieprawidłowej budowy aparatu mowy, wynikiem przebytych udarów, urazów i chorób, a także mogą być związane z chorobami o podłożu neurologicznym. Do najczęściej występujących zaburzeń aparatu mowy należy:

 • alalia – powstaje w wyniku uszkodzenia struktury mózgu, dziecko słyszy, ale nie mówi;
 • dysfonia – zaburzenie drgań fałdów głosowych powodujące charakterystyczną chrypę;
 • afonia – inaczej mówiąc bezgłos, może być efektem paniki, wzruszenia, nowotworu lub uszkodzenia kory mózgowej;
 • afazja – utrata / uszkodzenia mowy u osoby, która mówiła poprawnie, następuje na skutek udaru lub uszkodzenia mózgu;
 • dyzartria – dysfunkcja spowodowana uszkodzeniem mięśni, w zależności od miejsca uszkodzenia Pacjent nie może wymówić spółgłosek wargowych lub podniebiennych;
 • anartria – cięższa postać dyzartrii, nieprawidłowości w aparacie mowy praktycznie uniemożliwiają mówienie;
 • parafrazja – zaburzenie polegające na myleniu słów, przyczyną są uszkodzenia kory mózgowej.

Wyróżniamy również zaburzenia mowy SLI (specyficzne zaburzenia językowe) – są to problemy z mową wywołane bez przyczyny fizycznej. Naukowcy szacują, że w Polsce na SLI cierpi ok. 300 000 dzieci.

Jak przebiega terapia logopedyczna?

Terapia logopedyczna ma za zadanie korektę nieprawidłowości występujących w trakcie porozumiewania z innymi. Podczas terapii logopedycznej stosowane są nowoczesne metody pozwalające na połączenie leczenia z zabawą. Opracowano wiele technik terapeutycznych polegających na grach multimedialnych, wykorzystywaniu obrazków i gier słownych. Wczesne wdrożenie terapii pozwala na całkowitą korektę wad wymowy, a także na nauczenie mowy w przypadku jej utraty bądź braku.

Dlaczego warto odwiedzić naszą poradnie?

Dokładamy wszelkich starań, aby współpracą z logopedą była nie tylko efektywna, ale również miła. Metody terapeutyczne dobieramy odpowiednio do wieku dziecka. Dzięki nim Pacjenci nie tylko poprawiają funkcjonowanie aparatu mowy, ale również poszerzają horyzonty poznawcze, są pewniejsi siebie i chętni do rozmów. Jeżeli zauważyli Państwo nieprawidłowości w pisaniu, czytaniu lub mówieniu, zapraszamy do naszej poradni logopedycznej w Szczecinie.

ul. Pocztowa 35/1, Szczecin