Carpe diem

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Carpe Diem" w Szczecinie

Marta Grąźlewska – psycholog

Absolwentka psychologii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalność psychologia kliniczna. Obecnie jest w trakcie szkolenia na specjalistę psychoterapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staże i praktyki w Odwykowo-Psychiatrycznym Ośrodku Leczniczym w Inowrocławiu, na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu SPS ZOZ „Zdroje”, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Rydygiera w Toruniu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym i Schronisku dla Nieletnich w Szczecinie. Aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem MONAR Poradnią Profilaktyczno-Konsultacyjną w Szczecinie, w której jest terapeutą środowiskowym. Ponadto odbyła wiele szkoleń na temat substancji psychoaktywnych i redukcji szkód związanych z zażywaniem narkotyków. Prowadziła warsztaty dla uczniów szczecińskich szkół m.in. na temat skutków zażywania substancji psychoaktywnych oraz kształtowania kompetencji społecznych.

Marta Grąźlewska – psycholog

ul. Pocztowa 35/1, Szczecin