Socjoterapia dzieci

Socjoterapia dzieci

Socjoterapia dzieci stanowi podstawę w leczeniu zaburzeń psychicznych. Metodyka pracy polega na wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej. Proponowane zajęcia skierowane są do rodziców, którzy chcą podjąć kroki w leczeniu swoich pociech. Typowymi niepokojącymi zachowaniami są; nadpobudliwość ruchowa, agresja, nieśmiałość, strach przed kontaktem z rówieśnikami, w konsekwencji prowadzące do niskiej samooceny. W celu wyeliminowania negatywnych zachowań właściwym narzędziem będzie prowadzenie treningu interpersonalnego poprzez ćwiczenia.

Są to między innymi:

  • trening dziecka jako samego ze swoimi emocjami,
  • trening z terapeutą,
  • trening bezpośrednio z innymi dziećmi.

W wyniku zajęć z socjoterapii ujawniane zostają zachowania bieżąco poddawane obserwacji terapeuty. Sprawdza się również reakcję na rówieśników, zdolność przyjęcia porażki lub sukcesu, czy niwelowanie napięć emocjonalnych  sposób, w jaki dziecko próbuje radzić sobie z rzeczywistością. Ponadto, oprócz podjętej terapii, równoległe realizowane są cele rozwojowe i edukacyjne. Zazwyczaj, gdy młodzieniec łamie zasady, czy wykazuje odmienne od przyjętych norm zachowania, przyczyny będą możliwe do ustalenia już podczas pierwszego kontaktu z terapeutą. Pomocny będzie tzw. wywiad, czyli rozmowa z rodzicami lub opiekunami.

Masz pytania ?

Słuchamy Twojej opinii, skontaktuj się z naszymi specjalistami, aby znaleźć najlepszy plan działania dla Twojej sytuacji.