Terapia SLI

Terapia SLI

Zaburzenia mowy SLI (z ang. Specyfic Language Impairment) to specyficzne zaburzenia językowe niewywołane przyczynami fizycznymi lub upośledzeniem. Inaczej mówiąc: są to problemy z mówieniem, ale bez przyczyn medycznych. Na SLI cierpi ok. milion dzieci w Polsce. Większość z nich nie otrzymuje pomocy albo otrzymuje ją za późno.

SLI wymaga długotrwałej terapii logopedycznej. Im wcześniej zostanie nią objęte dziecko, tym większe szanse na prawidłowe funkcjonowanie w przyszłości.

Jeżeli diagnostyka SLI potwierdzi obecność zaburzenia, zostanie wdrożona terapia. Terapia SLI polega na grach i zabawach językowych, a także na nawiązaniu relacji z logopedą, który w sposób nienachlany inicjuje rozmowę z dzieckiem.

W trakcie terapii z logopedą powinni współpracować rodzice dziecka, a o zakresie terapii i ewentualnych wskazaniach terapeutycznych powinna zostać powiadomiona szkoła. Jeżeli podejrzewają Państwo u swojego dziecka specyficzne zaburzenia mowy SLI, zapraszamy do naszej placówki w Szczecinie.

Jak opłacić wizytę w poradni?

Z myślą o naszych Klientach stworzyliśmy formularz płatności on-line, dzięki któremu szybko opłacisz planowaną wizytę u specjalisty.

Jak z niego skorzystać? Po umówieniu wizyty otrzymasz wiadomość sms lub e-mail z linkiem do formularza.

Musisz jedynie wybrać odpowiednią pozycję oraz zaznaczyć datę i godzinę spotkania. Szybka płatność zagwarantuje sprawną realizację usługi!