Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Prowadzimy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce takimi jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Są to zajęcia korygujące o charakterze kompensującym zaburzone lub opóźnione funkcje i umiejętności leżące u podstaw nauki czytania i pisania.

Dysleksja objawia się specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania. Za jej pojawienie się odpowiada zaburzenie podstawowych funkcji poznawczych. Dysleksja może być związana z niedostrzeganiem czy niedosłyszeniem występującym u Pacjenta. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne takie jak nasza zapewniają kompleksową pomoc psychologiczną dzieciom zmagającym się z problemem dysleksji oraz ich rodzicom. Nasi specjaliści podejmują się m.in. rozpoznawania i diagnozowania dysleksji, opiniowania trudności w nauce z nią związanych oraz prowadzenia zajęć korekcyjnych dla dzieci z dysleksją.

Za trudności w nauce może odpowiadać również dysgrafia, dysortografia lub dyskalkulia. Jeśli dziecko cierpi na dysgrafię, stawia wielkie i niekształtne litery, które mogą wychodzić poza linie, może też się zdarzyć, że opuszcza litery i sylaby oraz myli pisownię zapisując jeden wyraz na kilka sposobów. Dysortografia wiąże się z nieumiejętnością stosowania w pisowni zasad ortograficznych – mimo że dziecko je zna. Z kolei dyskalkulia objawia się trudnościami w nauce matematyki np. z myleniem działań czy błędnych zapisywaniem cyfr i symboli.

Masz pytania ?

Potrzebujesz konsultacji w sprawie opinii psychologicznej lub chcesz umówić spotkanie ze specjalistą?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.