Polityka prywatności

Data publikacje pierwszej wersji polityki prywatności | 17.02.2023
Data publikacje ostatniej aktualizacji polityki prywatności | 17.02.2023
1. Definicje

1.1. Administrator – Małgorzata Pacholec, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Małgorzata Pacholec” w Szczecinie, ul. Pocztowa 35/1, 70-357 Szczecin, NIP: 8882662870.

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – przedmiotowy dokument tj. polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://poradnia-rodzinna.pl/ oraz https://carpediem.szczecin.pl/

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Podstawowe informacje

2.1. Nadrzędnym celem Polityki Prywatności jest przekazanie Ci wiedzy na temat procesów przetwarzania Danych osobowych prowadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu.

2.2. Administrator danych osobowych to podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania Danych osobowych w ramach korzystania przez Ciebie z Serwisu.

2.3. Zwróć uwagę, że korzystając z Serwisu akceptujesz, aby Twoje dane były przetwarzane stosownie do celów, w jakich je podajesz – na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie.

2.4. O wszystkim dowiesz się z naszej Polityki Prywatności. Zależy nam na tym, aby przekazać Ci pełne informacje o tym, co dzieje się z Danymi osobowymi, którymi administrujemy.

3. Inspektor ochrony danych

3.1. Zgodnie z RODO Administrator nie ma obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. Miej jednak na uwadze, że pozostaje to bez wpływu na stopień ochrony Twojej prywatności – czuwają nad nią nasi profesjonaliści, którzy monitorują przestrzeganie wewnętrznych procedur, aby Dane osobowe wszystkich naszych Użytkowników były bezpieczne.

3.2. Poinformujemy Cię, jeżeli w przyszłości wyznaczymy Inspektora Ochrony Danych.

4. Podstawy i cele przetwarzania Danych osobowych

4.1. Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. Wszystko zależy od tego, jaki jest cel przetwarzania Twoich danych. W szczególności możemy przetwarzać Twoje Dane osobowe na podstawie:

4.1.1. art. 6 ust. 1 lit a) RODO, gdy wyrażona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. na otrzymywanie newslettera;

4.1.2. art. 6 ust 1 lit b) RODO, gdy zawarłeś z nami umowę lub gdy zamierzasz ją z nami zawrzeć drogą elektroniczną albo gdy złożyłaś/złożyłeś reklamację przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych w Serwisie.

4.1.3. art. 6 ust. 1 lit c) RODO, gdy wykonujemy obowiązki prawne, jakie na nas ciążą np. wystawiamy faktury, rachunki, przechowujemy dokumentację związana z zawieranymi umowami lub dokonujemy rozliczeń z organami;

4.1.4. art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdy przetwarzamy Twoje dane z uwagi na nasze uzasadnione interesy takie jak np. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, gdy wykonujemy obowiązki administratora strony internetowej, odpowiadamy na Twoje zapytania (w tym zapytania przesłane przy wykorzystaniu formularzy dostępnych w Serwisie) lub gdy zbieramy Twoje dane dla celów analitycznych, administracyjnych czy statystycznych.

4.2. Pamiętaj, że przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników wyłącznie w takim zakresie, w jakim jesteśmy do tego uprawnieni.

4.3. Zwróć również uwagę, że dopuszczalne jest, że Dane osobowe zebrane np. w celu zawarcia umowy lub wykonania obowiązku prawnego – pod pewnymi warunkami (art. 6 ust. 4 RODO) – mogą być też przetwarzane dla potrzeb jednego lub więcej prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Warunkiem jest jednak, aby przetwarzanie w innym celu pozostawało zgodne z celem, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane.

5. Sposoby pozyskiwania danych osobowych przez Administratora

5.1. W ramach funkcjonalności Serwisu Administrator przetwarza (lub może przetwarzać) następujące Dane osobowe lub informacje, mogące być Danymi osobowymi:

5.1.1. Dane, które sam dostarczasz:

Do zawarcia z nami umowy drogą elektroniczną lub do korzystania z funkcjonalności Serwisu może być wymagane podanie Danych osobowych. Zawsze oznaczamy, które Dane osobowe są konieczne do podania, a które możesz podać dobrowolnie. W szczególności dostarczasz nam danych takich: Imię, Nazwisko, firma, telefon, e-mail, nr NIP, adres zamieszkania.

Może się również zdarzyć, że skorzystasz z narzędzi, jakie udostępniamy, aby ułatwić kontakt między nami. Przykładowo, gdy napiszesz do nas przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, zostaniesz poproszony o podanie swojego Imienia i Nazwiska oraz adresu e-mail (oraz opcjonalnie numeru telefonu), tak żeby możliwe było udzielenie Ci odpowiedzi.

5.1.2. Dane, które otrzymujemy automatycznie, gdy korzystasz z Serwisu lub Aplikacji:

• Dane geolokalizacyjne
Korzystając z Serwisu możemy otrzymać automatycznie adres IP Twojego urządzenia, informacji o dostawcy usług internetowych i inne informacje, które umożliwią ustalenie długości i szerokości geograficznej Użytkownika.
• Informacje pozyskane przez Google Analytics
Administrator korzysta z Google Analytics, aby doskonalić swoje usługi. Google Analytics to narzędzie dedykowane do zebrania anonimowych informacji na temat odwiedzin w Serwisie w zakresie: czasu spędzonego w Serwisie, wyświetlane podstron czy przejść pomiędzy podstronami.
Jeżeli nie chcesz udostępniać nam tych informacji, możesz zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl
• Google Search Console
Administrator korzysta z Google Search Console, aby doskonalić swoje usługi poprzez zbieranie statystyk dotyczących sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu. Dzięki temu, Administrator pozyskuje wiedzę na temat wydajności strony w wynikach wyszukiwania Google, jest w stanie doskonalić jej indeksowanie i weryfikować jej poprawność. Polega to na mierzeniu danych dotyczących liczby wejść na poszczególne podstrony serwisu oraz czasu, który spędzasz na nim. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej dostawcy tego narzędzia: https://policies.google.com/privacy
• Hojtar
Serwis wykorzystuje narzędzie „Hojtar” dzięki czemu możemy optymalizować go tak, aby działał sprawniej i lepiej odpowiadał potrzebom jego użytkowników. Wskazane wyżej narzędzie dostarczane jest przez Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta.

Zwracamy Twoją uwagę, że narzędzie pozwala zarejestrować w formie video sposób, w jaki korzystasz z Serwisu. Pozwala też wygenerować tzw. mapę cieplną. Narzędzie to jednak nie pozwala na identyfikację użytkowników – nie są rejestrowane formularze, jakie wypełniasz w Serwisie. Narzędzie funkcjonuje dzięki plikom cookies i zbiera w szczególności informacje takie jak: system operacyjny, rodzaj przeglądarki, przeglądane podstrony, miejsca w które klikasz myszką, sposób w jaki trafiłeś do Serwisu.

Zachęcamy Cię do sprawdzenia polityki prywatności – dostępnej pod niżej wskazanym linkiem – dostawcy tej usługi, przed zaakceptowaniem plików cookies w ramach korzystania z Serwisu:
www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

• Google Tag Manager
Korzystamy z Google Tag Manager, dzięki któremu możemy analizować sposób korzystania przez Ciebie z Serwisu – dzieje się to dzięki możliwości zarządzania przez nas tagami w Serwisie. Narzędzie to nie zbiera żadnych plików cookies i nie pozwala na identyfikację Użytkowników Serwisu.
5.1.3. Pliki „cookies”

• Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne takie jak w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Serwis dostosowany do preferencji Użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Korzystamy przede wszystkim z tzw. „first party cookies” – mogą być one tymczasowe lub trwałe. Nadto, w Serwisie wyróżniamy trzy rodzaje rodzaje plików cookies – niezbędne, analityczne i funkcjonalne.

• Niezbędne pliki cookies to takie, bez których Serwis nie funkcjonuje poprawnie. Na ogół wykorzystywane są one wyłącznie w odpowiedzi na podejmowane przez Ciebie działania w Serwisie, takie jak ustawienie opcji prywatności lub wypełnianie formularzy. Ten rodzaj plików cookies nie zawiera Danych osobowych.

• Do niezbędnych plików cookies zaliczamy również tzw. „secure cookies”, które pomagają nam identyfikować i zapobiegać zagrożeniom dla Twojego bezpieczeństwa. Dzięki nim możemy uwierzytelniać użytkowników i chronić ich dane przed dostępem osób nieuprawnionych.

• Funkcjonalne pliki cookies służą nam przede wszystkim do zapamiętania Twojej tożsamości lub sesji w Serwisie. Dzięki nim wszelkie wprowadzone przez Ciebie informacje są zachowywane przy przejściach pomiędzy poszczególnymi treściami Serwisu.

• Ostatnie z wykorzystywanych przez nas plików cookies to tzw. „analitycs cookies” (analityczne pliki cookies). Służą one do monitorowania w jaki sposób dotarłeś do Serwisu oraz w jaki sposób wchodzisz w interakcje z jego funkcjonalnościami. Dzięki tym plikom cookies wiemy, które elementy Serwisu działają najlepiej, a które można jeszcze ulepszyć. Zwracamy Twoją uwagę, że informacje zbierane w tych plikach są agregowane – nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

5.1.4. Chcesz usunąć pliki „cookies” ?
Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Pamiętaj jednak, że w każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Zwróć uwagę, że ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
Przykładowa informacja jak usunąć pliki „cookies” dla wybranych przeglądarek:
– Edge
– Internet Explorer
– Chrome
– Safari
– Firefox
– Opera

Urządzenia mobilne:
– Android
– Safari (iOS)

6. Profilowanie i reklama behawioralna

6.1. Na wstępie deklarujemy, że nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – w tym profilowaniu (co mogłoby wywołać wobec Ciebie skutki prawne lub wywrzeć wpływ w istotny sposób na Ciebie).

6.2. Jednocześnie wskazujemy, że narzędzia z których korzystamy lub możemy korzystać nie będą miały na Ciebie istotnego wpływu – nie będą one w żaden sposób różnicować Twojej sytuacji (np. poprzez dostosowanie ceny za nasze usługi w zależności od profilu Użytkownika). Dzięki tym narzędziom chcemy przede wszystkim kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy, bądź wskazywać Ci usługi, jakie mogą potencjalnie Cię zainteresować.

6.3. Opisywane narzędzia nie pozwalają nam na uzyskiwanie informacji, które mogłyby Cię zidentyfikować. Nadto, nie zestawiamy ich z Twoimi danymi osobowymi, jakie nam podajesz w Serwisie. Dostawcy poszczególnych narzędzi mogą gromadzić w szczególności dane takie jak: czas spędzony na stronie, Twoja grupa wiekowa, Twoja płeć, przybliżona lokalizacja, przeglądane podstrony.

6.4. Polecamy Twojej uwadze więcej informacji w zakresie reklamy behawioralnej, które dostępne są pod linkiem https://www.youronlinechoices.com.

7. Szyfrowanie danych

7.1. Serwis wykorzystuje protokół SSL. Oznacza to, że korzystamy z kryptografii, aby zabezpieczyć dane, jakie nam podajesz. Dodatkowo, certyfikat SSL uwierzytelnia obie strony wymiany danych (Serwis i Ciebie), co zwiększa bezpieczeństwo w trakcie tego procesu.

7.2. W uproszczeniu oznacza to, że wszelkie informacje, jakie wysyłane są pomiędzy Twoją przeglądarką, a naszym serwerem są szyfrowane. Potwierdzeniem powyższego jest zielona kłódka, jaką możesz zobaczyć na pasku przeglądarki obok naszej domeny.

8. Podmioty, którym możemy udostępnić Dane osobowe.

8.1. Twoje Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom. Udostępnianie dla Ciebie Serwisu nie byłoby możliwe bez współpracy z naszymi partnerami, w szczególności świadczącymi dla nas usługi: informatyczne (w tym hostingowe), bankowe, prawne, windykacyjne, kadrowe, księgowe i inne.

8.2. Powierzamy Twoje Dane osobowe do przetwarzania wyłącznie takim podmiotom, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło Twoje prawa.

8.3. Są też inne podmioty, którym musimy udostępnić Twoje Dane osobowe – są to podmioty, które mają uprawnienie do żądania Twoich danych na podstawie przepisów prawa.

9. Zgoda na otrzymywanie newslettera

9.1. W każdym momencie możesz dobrowolnie udzielić nam zgody na przetwarzanie Twoich Danych osobowych w celu realizacji usługi newslettera. Newsletter będzie wykorzystywany, aby przesyłać Ci informacje o nowościach w Serwisie, specjalnych ofertach lub planowanych i wdrożonych zmianach.

9.2. Do realizowania newslettera będą wykorzystywane takie dane osobowe jak: Imię, Nazwisko, adres e-mail.

9.3. Pamiętaj, że w każdym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w tym celu.

9.4. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera jest całkowicie dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość zawarcia z nami umowy oraz jakość jej przyszłego wykonywania.

9.5. Miej na uwadze, że nie planujemy wykorzystywać Twoich danych w celach marketingowych w sposób dla Ciebie uciążliwy – możesz spodziewać się kontaktu z naszej strony nie częściej niż raz w tygodniu, chyba że postanowisz inaczej i poprosisz o taki kontakt.

10. Przekazywanie danych do państw trzecich

10.1. Co do zasady nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza obszar EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

10.2. Wyjątek stanowi przekazywanie danych do Google LLC – w zakresie usługi Google Analytics – Google wykorzystuje w tym celu standardowe klauzule umowne.

11. Okres przechowywania danych osobowych

11.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas realizacji umowy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

11.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz w przypadku, gdy ciąży na nas taki obowiązek wynikający z przepisów prawa (np. przechowywanie dokumentacji księgowej). Po upływie ostatniego z tych okresów Dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

11.3. W przypadku danych zbieranych przez Google Analytics pliki będą przechowywane przez czas nie dłuższy, niż 14 miesięcy. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=pl.

12. Uprawnienia Użytkownika

12.1. Zgodnie z RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych osobowych przez Administratora:

12.1.1. Prawo dostępu do Danych osobowych

Posiadasz uprawnienie do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje Dane osobowe, a jeżeli tak to w jakim zakresie i w jakich celach (opisane szerzej w art. 15 ust. 1 RODO).

12.1.2. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych

Posiadasz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich Danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe.

12.1.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Jeżeli okaże się, że Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, dla których były przetwarzane; jeżeli złożono skuteczny sprzeciw; jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; jeżeli dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie polskim lub UE możesz zażądać ich niezwłocznego usunięcia.

W przypadku, gdy się na to zdecydujesz napisz do nas na adres: psychiatra.pacholec@gmail.com. Pamiętaj, że nie zawsze doprowadzi to do niezwłocznego usunięcia wszystkich Twoich danych osobowych – Administrator może być uprawniony lub zobowiązany do ich przetwarzania m.in. w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia oraz gdy ciążą na nim szczególne obowiązki wyrażone w przepisach prawa (np. związane z przechowywaniem dokumentów księgowych).

12.1.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Posiadasz uprawnienie do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych – polega ono na konieczności ograniczenia przetwarzania Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania. Przetwarzanie danych wykraczające poza ich przechowywanie jest możliwe wyłącznie, jeżeli zaistnieje jedna z następujących przesłanek:
– wyraziłaś/wyraziłeś na to zgodę;
– w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
– z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

12.1.5. Prawo do przenoszenia danych

Posiadasz prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany bezpośrednio innemu administratorowi, o ile ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz jest to technicznie możliwe.

12.1.6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – prawo to ma czasami charakter bezwzględny, czasami względny. Jeżeli ma charakter bezwzględny, może to stanowić podstawę żądania usunięcia danych;

Co do zasady, jeżeli zdecydujesz się wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych, może okazać się on skuteczny, jeżeli Administrator nie wykaże, że w stosunku do Twoich danych osobowych istnieją dla Administratora jakiekolwiek ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje Dane osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12.1.7. Prawo do wycofania zgody

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, jeżeli jej nam udzieliłaś/udzieliłeś. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zwróć również uwagę, że nie możesz cofnąć zgody na przetwarzanie Danych osobowych, gdy jej nie udzielałaś/udzielałeś – czyli np. wtedy, gdy Twoje dane są przetwarzane w celu wykonania umowy.

12.1.8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Możesz zawiadomić bezpośrednio Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli masz zastrzeżenia co do przetwarzania przez nas Danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
12.2. Użytkownik chcący zrealizować swoje uprawnienia może skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty e-mail wysyłając wiadomość na adres psychiatra.pacholec@gmail.com lub za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.

12.3. Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. Administrator wnikliwie analizuje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.

12.4. Administrator zastrzega możliwość udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy) z uwagi na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. W takiej sytuacji Administrator informuję Użytkownika o tym fakcie, przed upływem miesiąca od dnia złożenia żądania przez Użytkownika.

13. Dobrowolność podania danych osobowych

13.1. Podanie danych osobowych w Serwisie jest całkowicie dobrowolne – nie możemy Cię przecież zobowiązać do korzystania z naszych usług. Jeżeli jednak chcesz np. złożyć zamówienie w Serwisie, niepodanie Danych osobowych okaże się przeszkodą dla zawarcia umowy i wywiązywania się przez nas z wymogów prawnych (przykładowo nie będziemy mogli wystawić Ci faktury, pomimo że ciąży na nas taki obowiązek). W efekcie niepodanie Danych osobowych, choć dobrowolne, skutkować będzie niemożnością zawarcia z nami umowy.

13.2. W pozostałym zakresie, gdzie na przetwarzanie Danych osobowych zbierana jest zgoda, podanie ich jest całkowicie dobrowolne (np. gdy decydujesz się zapisać do newslettera).

14. Aktualizacja Polityki Prywatności

14.1. Naszym celem jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług i zapewnienie przy tym pełnej ochrony Twoich Danych osobowych. Nasz Serwis będą zmieniać się w przyszłości – wraz z nimi będzie się również zmieniać Polityka Prywatności, jaką dla Ciebie przygotowaliśmy. Poinformujemy Cię, gdy ulegnie ona zmianie.

14.2. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby jak najlepiej przedstawić Tobie opisane wyżej zagadnienia. Jeżeli jednak nie wszystko okazało się dla Ciebie czytelne, napisz do nas na adres: psychiatra.pacholec@gmail.com.