Carpe diem

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Carpe Diem" w Szczecinie

Doradztwo zawodowe

Porady zawodowe – konsultacje dla uczniów, którym trudno podjąć decyzje edukacyjne, pomoc w konstruowaniu u Indywidualnego Planu Działania. Na prośbę szkoły rozmowy indywidualne z uczniami mogą być prowadzone również na terenie szkoły.

Dlaczego warto korzystać z doradztwa zawodowego?

Młodzi ludzie często mają poważne problemy z pojęciem decyzji dotyczących swojej przyszłości edukacyjnej czy zawodowej. W takiej sytuacji profesjonalne doradztwo zawodowe wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Specjaliście łatwiej ocenić predyspozycje danego ucznia oraz jego mocne i słabe strony, a także dobrze pokierować rozwojem jego potencjału. Sytuacja ta dotyczy szczególnie osób mających problemy z nauką albo cierpiących na dyskalkulię lub dysleksję.Warto korzystać z doradztwa zawodowego prowadzonego na różnych poziomach edukacji ucznia również dlatego, że od wyboru profilu kształcenia czy kierunku studiów często zależy, co się będzie robiło w życiu i czy np. będzie się miało satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę. Rodzice, mimo najlepszych chęci, nie są często w stanie dobrze doradzić swojemu dziecku przy podejmowaniu takich decyzji. Zwłaszcza że rzeczywistość wokół nas zmienia się tak szybko, że przeciętnemu człowiekowi trudno często się w niej odnaleźć, a co dopiero młodym ludziom, którzy dopiero wkraczają w dorosłe życie.

Szukasz dobrych specjalistów?

Zapraszamy do naszej poradni!
Skontaktuj się z nami:

ul. Pocztowa 35/1, Szczecin

tel: +48 608 669 003

carpediem.wszczecinie@gmail.com