Carpe diem

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Carpe Diem" w Szczecinie

Socjoterapia dzieci i leczenie zaburzeń 

Socjoterapia dzieci stanowi podstawę w leczeniu zaburzeń psychicznych. Metodyka pracy polega na wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej. Proponowane zajęcia skierowane są do rodziców, którzy chcą podjąć kroki w leczeniu swoich pociech. Typowymi niepokojącymi zachowaniami są; nadpobudliwość ruchowa, agresja, nieśmiałość, strach przed kontaktem z rówieśnikami, w konsekwencji prowadzące do niskiej samooceny. W celu wyeliminowania negatywnych zachowań właściwym narzędziem będzie prowadzenie treningu interpersonalnego poprzez ćwiczenia.

Są to między innymi:

  • trening dziecka jako samego ze swoimi emocjami,
  • trening z terapeutą,
  • trening bezpośrednio z innymi dziećmi.

 

Socjoterapia to nauka integracji

W wyniku zajęć z socjoterapii ujawniane zostają zachowania bieżąco poddawane obserwacji terapeuty. Sprawdza się również reakcję na rówieśników, zdolność przyjęcia porażki lub sukcesu, czy niwelowanie napięć emocjonalnych  sposób, w jaki dziecko próbuje radzić sobie z rzeczywistością. Ponadto, oprócz podjętej terapii, równoległe realizowane są cele rozwojowe i edukacyjne. Zazwyczaj, gdy młodzieniec łamie zasady, czy wykazuje odmienne od przyjętych norm zachowania, przyczyny będą możliwe do ustalenia już podczas pierwszego kontaktu z terapeutą. Pomocny będzie tzw. wywiad, czyli rozmowa z rodzicami lub opiekunami.

 

Zajęcia ogólnorozwijające kompetencje

Prowadzimy zajęcia ogólnorozwijające kompetencje edukacyjne dla uczniów z deficytami rozwojowymi, w tym ćwiczenia usprawniające rozwój funkcji poznawczych: myślenia, zapamiętywania, percepcji oraz sprawności grafomotorycznej. Zajęcia te organizowane są dla dzieci wykazujących trudnością z nauką oraz dla dzieci z różnymi zaburzeniami, np. zaburzeniami mowy lub ADHD.

Nasze zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pedagogów i psychologów dziecięcych ze świetnym podejściem do dzieci i zrozumieniem ich potrzeb. Pracując z uczniami z deficytami, przykładamy najwyższą wagę nie tylko do tego, by zajęcia były efektywne, ale też ciekawe i dzieci nie nudziły się w czasie ich trwania. Zachęcamy Państwa do wypróbowania naszych zajęć ogólnorozwijających. Zapewniamy, że efekty naszej pracy będą szybko zauważalne.

ul. Pocztowa 35/1, Szczecin