Carpe diem

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Carpe Diem" w Szczecinie

Zajęcia ogólnorozwijające dla dzieci w wieku przedszkolnym

Zajęcia ogólnorozwijające dla dzieci w wieku przedszkolnym z dysharmoniami i deficytami w rozwoju psychomotorycznym , są to zajęcia adresowane dla dzieci, u których zdiagnozowano problemy w zakresie dojrzałości szkolnej oraz problemów w nabywaniu umiejętności czytania i pisania. Zajęcia usprawniające podstawowe umiejętności szkolne, kształtujące kompetencje językowe dzieci oraz wzbogacone o elementy socjoterapii.

Dobre przygotowanie dziecka do pójścia do szkoły to podstawa dla każdego rodzica, któremu zależy nie tylko na dobrych wynikach w nauce swojej pociechy, ale też na tym, by czuła się dobrze wśród rówieśników, nie odstawała poziomem od grupy ani nie odczuwała dyskomfortu z powodu swoich deficytów. Zajęcia ogólnorozwijające pomogą dzieciom wkraczającym w rzeczywistość szkolną zaadaptować się do nowej sytuacji. Do dyspozycji rodziców są również nasi pedagodzy i psycholodzy dziecięcy.

ul. Pocztowa 35/1, Szczecin