Carpe diem

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Carpe Diem" w Szczecinie

Diagnoza i pomoc psychologiczna dla dzieci – Szczecin

Jesteśmy placówką, w której znajdą Państwo specjalistę z każdej niemal dziedziny. Oferujemy zarówno pomoc psychologa dziecięcego, w formie spotkań terapeutycznych indywidualnych oraz grup terapeutycznych dla dzieci, a także pomoc z zakresu logopedii, diagnozy psychologicznej, czy też pomoc przy rozwodzie i terapię dla rodzin.

Pełny zakres naszych usług znajdą Państwo poniżej:

Diagnoza psychologiczna

 • Diagnoza rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci, młodzieży
 • Diagnoza przyczyn trudności dydaktycznych i problemów wychowawczych
 • Diagnoza dysleksji rozwojowej i dyskalkulii
 • Diagnoza uczniów zdolnych
 • Diagnoza pod kątem dojrzałości szkolnej
 • Diagnoza w zakresie Integracji Sensorycznej
 • Diagnoza logopedyczna

Psychoterapia dzieci i dorosłych

 • Terapia z logopedą dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkającymi się
 • Terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami w nauce
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
 • Terapia dzieci dyslektycznych
 • Socjoterapia dzieci i młodzieży, zajęcia indywidualne i grupowe
 • Terapia EEG Biofeedback
 • Psychoterapia dla dzieci i młodzieży
 • Praca terapeutyczna z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi deficytami w rozwoju
 • Popularyzowanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej
 • Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży
 • Prelekcje dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami
 • Zajęcia warsztatowe dla rodziców w zakresie wspomagania ich umiejętności wychowawczych
 • Konsultacje dla nauczycieli, rodziców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą
 • Doradztwo zawodowe oraz pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia.

 

ul. Pocztowa 35/1, Szczecin