Zespół

Agnieszka Budziszewska

Zawodowo zajmuję się diagnostyką dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), spektrum autyzmu, ADHD oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami emocjonalnymi. Moje doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. w placówkach oświatowych (szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych) oraz poradni zdrowia psychicznego w SPSK NR 1 w Policach. Systematycznie poszerzam wiedzę i umiejętności zawodowe, uczestnicząc w kursach i studiach podyplomowych. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Zajmuję się również poradnictwem i wsparciem psychologicznym dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, wykorzystując podejście w nurcie systemowym i ACT. Ukończyłam Kurs Podstawowy Terapii Systemowej organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, szkolenia w zakresie terapii ACT – Terapia akceptacji i zaangażowania w Poznaniu w Centrum Psychologiczno-Coachingowym „Inspeerio”.

Masz pytania ?

Potrzebujesz konsultacji w sprawie opinii psychologicznej lub chcesz umówić spotkanie ze specjalistą?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.