Zespół

Agnieszka Drabik-Dorawa

Prowadzi konsultacje indywidualne i rodzinne oraz terapie indywidualne młodzieży (13+) i dorosłych  w nurcie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnym CBT i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR.

Aktualnie w trakcie 4-letniego całościowego szkolenie psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w akredytowanej Szkole Psychoterapii Crescentia w Warszawie. Ukończyła kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Poza Schematami w Warszawie, uzyskując certyfikat terapeuty CBT.

W swojej pracy terapeutycznej korzysta również z metod, technik i narzędzi tzw. trzeciej fali CBT- Terapii opartej na akceptacji i zaangażowaniu (ACT) oraz Terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT).

Cały czas podnosi swoje kwalifikacje i kompetencje terapeutyczne biorąc udział w doświadczeniach własnych oraz szkoleniach
z zakresu psychoterapii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

Przez 20 lat pracy zawodowej ukończyła wiele kursów, szkoleń, studiów podyplomowych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, terapii, rozwoju osobistego m.in.:

  • szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR I w CTSR w Warszawie
  • szkolenie certyfikacyjne Trener umiejętności społecznych TUS SST w Zachodniopomorskim Centrum Szkoleń w Kołobrzegu
  • 8-tygodniowy kurs redukcji stresu  Mindfulness Based Stress Reduction MBSR opracowany przez prof. Jona Kabata – Zinna w The Mind Institute. Dr Julia E. Wahl
  • studia podyplomowe z „Doradztwa zawodowego”, „Diagnozy i terapii pedagogicznej”, „Socjoterapii”, „Edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”  
  • rozwój osobisty z zakresu Rodzicielstwa Bliskości i Porozumienia bez Przemocy NVC- uczestnik warsztatów, grupy praktykującej NVC  w Szczecinie.

Pani Agnieszka specjalizuje się w pracy terapeutycznej z nastolatkami, dorosłymi oraz rodzinami w aspekcie relacji rodzice – dzieci. Oferuje profesjonalną pomoc i wsparcie terapeutyczne m.in. w obszarze problemów emocjonalnych, niskiej samooceny, trudności
w relacjach międzyludzkich i związkach, problemów okresu dojrzewania, niskiej odporności na stres, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, różnych kryzysów życiowych i innych trudności natury psychicznej.

W NPPP „Carpe Diem” przeprowadza również badania pedagogiczne (osób z uogólnionymi i specyficznymi trudnościami w nauce) oraz diagnozę zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Posiada szeroką wiedzę w tym obszarze popartą wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz szkołach różnego typu.

W pracy z drugim człowiekiem ważna jest dla niej empatia, uważność, życzliwość, szacunek i relacja. Uważa, że człowiek jest całością i patrzy na niego holistyczne. Ważne jest zarówno Ciało, Umysł, jak i Dusza (emocje). Dopiero balans CUDu pozwala czuć się w pełni zdrowym, spełnionym, szczęśliwym.

Masz pytania ?

Potrzebujesz konsultacji w sprawie opinii psychologicznej lub chcesz umówić spotkanie ze specjalistą?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.