Diagnoza specyficznych trudności w nauce

Diagnoza specyficznych trudności w nauce

Czy Twoje dziecko zmaga się z trudnościami w nauce? Przyczyn może być wiele – dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia – ważne to poznać problem i zmierzyć się z nim przy pomocy specjalistów.

Dysleksja rozwojowa jest specyficzną trudnością w uczeniu się czytania, pisania, kompetencji arytmetycznych obserwowaną od początku nauki szkolnej, a nawet od początku opanowywania tych umiejętności, nawet już w wieku przedszkolnym

 

Dysleksja charakteryzuje się:

Trudnościami w dekodowaniu pojedynczych słów, które są niewspółmierne do wieku życia oraz poziomu innych zdolności poznawczych i umiejętności szkolnych; i nie są wynikiem ogólnego zaburzenia rozwoju, ani zaburzeń sensorycznych.

Różnorodnymi trudnościami w odniesieniu do różnych form komunikacji językowej, w tym: w opanowaniu czynności pisania; poprawnej pisowni.

 

Warunkiem zdiagnozowania dysleksji jest stwierdzenie prawidłowego rozwoju poznawczego dziecka oraz występowania wybiórczych zaburzeń niektórych funkcji poznawczych (najwcześniej na koniec klasy III), jak:

 • deficyty językowe, a w tym zaburzenia przetwarzania fonologicznego;
 • zaburzenia percepcji wzrokowej (analizy i syntezy wzrokowej);
 • zaburzenia sprawności motorycznej;
 • zaburzenia procesu mowy;
 • zaburzenia integracji percepcyjno-motorycznej.

 

Dyskalkulia to inaczej mówiąc specyficzne trudności w zapamiętywaniu ciągów arytmetycznych i nauce matematyki. Z dyskalkulią mamy do czynienia w przypadku dzieci, które w innych aspektach rozwijają się prawidłowo. Główną przyczyną dyskalkulii są zaburzenia części mózgu odpowiedzialnej za rozwijanie zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem.

 

Objawy dyskalkulii

Dyskalkulia objawia się na wiele sposobów. Aby zdiagnozować dyskalkulię musi wystąpić przynajmniej kilka z nich. Najczęściej występujące objawy dyskalkulii to:

 • trudności z zapisywaniem cyfr i liczb – dziecko myli znaki, źle przepisuje z tablicy, zamienia kolejność cyfr w liczbach dwucyfrowych (np. 21 zapisuje jako 12), „zjada” cyferki, nie zapamiętuje wzorów;
 • trudności z odczytywaniem cyfr i liczb – dziecko myli wyglądające podobnie cyfry (np. 6 i 9, 1 i 7), dziecko ma trudności z odczytywaniem danych z map lub wykresów, dziecko nie rozumie polecania zadania;
 • trudności z podstawowymi działaniami w matematyce – dziecko myli się w trakcie liczenia, wspomaga się liczeniem na palcach, ma kłopoty z zapamiętaniem tabliczki mnożenia, nie potrafi liczyć od tyłu do przodu;
 • trudności z myśleniem abstrakcyjnym – dziecko nie jest w stanie tworzyć pojęć, nie potrafi wnioskować bez znajomości przedmiotu analizy, nie przekłada myślenia abstrakcyjnego na rzeczywistość.

 

Badania wykazują, że dyskalkulia obok dysleksji jest jednym z najczęstszych zaburzeń uniemożliwiających normalne funkcjonowanie w szkole.

Dokładamy wszelkich starań, aby współpracą z logopedą była nie tylko efektywna, ale również miła. Metody terapeutyczne dobieramy odpowiednio do wieku dziecka. Dzięki nim Pacjenci nie tylko poprawiają funkcjonowanie aparatu mowy, ale również poszerzają horyzonty poznawcze, są pewniejsi siebie i chętni do rozmów. Jeżeli zauważyli Państwo nieprawidłowości w pisaniu, czytaniu lub mówieniu, zapraszamy do naszej poradni w Szczecinie.

Dysgrafia

Przejawia się trudnościami w nauce pisania, nieczytelnym i nieestetycznym stylem pisma.  Dysgrafia (wraz z dysortografią, dyskalkulią i dysleksją) zaliczana jest do dysleksji rozwojowej. Zdarza się, że osoba borykająca się z dysgrafią przejawia także inne trudności w postaci problemów w opanowaniu czytania (dysleksja), jednak nie jest to regułą.

Przyczyn dysgrafii należy doszukiwać się w dwóch układach – mięśniowym i nerwowym. Dzieci, które przejawiają trudności ruchowe, mają kłopot z łączeniem liter w linii ciągłej. Zaś te, u których wykazano nieprawidłowości w percepcji wzrokowej, często nakładają litery na siebie, lub stawiają je w zbyt dużych odstępach. Trudności te nie są wynikiem wad wzroku, a drogi, która przekazuje sygnały z oka do mózgu. Do przyczyn dysgrafii zalicza się również niskie napięcie mięśniowe oraz zaburzenia motoryki małej, odpowiedzialnej między innymi za ruch ręki podczas pisania. Podczas diagnozy, może okazać się, że potrzebna będzie również wizyta u lekarza, mająca na celu wykluczenie niedowładów, porażeń czy wady wzroku. Im szybciej dysgrafia zostanie prawidłowo zdiagnozowana, tym szybciej będzie można wdrożyć odpowiednie ćwiczenia.

Dysortografia

Dysortografię stwierdza się, gdy dziecko pod każdym innym względem rozwijające się prawidłowo,przejawia trudności z wprowadzaniem w życie wiedzy z zakresu ortografii.

Dysortografia: objawy:

 • dziecko cierpiące na dysortografię na początku nauki szkolnej zazwyczaj przestawia litery, myli te, które brzmią podobnie (np. „w” i „f”, „p” i „g”, „m” i „n”), a także opuszcza pojedyncze litery lub sylaby, może też łączyć przyimki z rzeczownikami, np („wkinie”, wdomu”);
 • trudność sprawiają mu również wyrazy, które są zwierciadlanym odbiciem (b i d;
 • mogą pojawić się problemy z zapisaniem słów, w których występują głoski rz, sz, dz;
 • występują klasyczne problemy z ortografią – nieprawidłowy zapis u-ó, rz-ż czy ch-h.

Sposobem na potwierdzenie zaburzeń pisania jest specjalny test na dysortografię. Właściwie przeprowadzone badanie nie powinno być dla dziecka stresujące, a jedynie zbiorem kilku zadań, które powinno wykonać, choćby w formie zabawy, pod okiem specjalisty.

Takie badanie wykonuje się w poradni psychologiczno – pedagogicznej. W przypadku diagnozy twierdzącej wypisywane jest orzeczenie o dysortografii i należy rozpocząć leczenie. To zaburzenie uczenia się powinno się korygować poprzez ćwiczenie poprawnego pisania oraz czytania.

Dziecko musi sobie przyswoić poprawny zapis słów. Niezbędna do tego jest kontrola ze strony osoby dorosłej, która powinna motywować dziecko do pracy i poprawiać ewentualne błędy, aby uniknąć ich wpajania.

Jak opłacić wizytę w poradni?

Z myślą o naszych Klientach stworzyliśmy formularz płatności on-line, dzięki któremu szybko opłacisz planowaną wizytę u specjalisty.

Jak z niego skorzystać? Po umówieniu wizyty otrzymasz wiadomość sms lub e-mail z linkiem do formularza.

Musisz jedynie wybrać odpowiednią pozycję oraz zaznaczyć datę i godzinę spotkania. Szybka płatność zagwarantuje sprawną realizację usługi!