Carpe diem

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Carpe Diem" w Szczecinie

Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Szczecinie

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Carpe Diem” w Szczecinie współpracuje z kilkoma placówkami edukacyjnymi w Szczecinie. Współpraca polega na wspomaganiu pracy placówek konsultacjami specjalistów z Poradni, ponadto na terenie placówek prowadzone są szkolenia dla rad pedagogicznych, a także pogadanki dla rodziców oraz obserwacje diagnostyczne dzieci na terenie placówki.

Placówki współpracujące z Poradnią:

Szkoła Podstawowa i Przedszkole „Fale”
Ul. Rodzinna 1
72-005 Przylep (k/Szczecina)

Akademia Małego Europejczyka – Przedszkole Niepubliczne
Ul. Źródlana 37
71-052 Szczecin

ul. Pocztowa 35/1, Szczecin